top of page
Единствениот Македонски сајт за Игли, Глави, Грамофони, се околу нив !!!
МУЗИКА
ИСТОРИЈА

Посетувајте не секој ден , секој ден нешто ново, пратете на Фејсбук !

Зачувани грамофонски плочи , од ’80, од ’90...кликни тука

како и НОВИ ПЛОЧИ , веќе од 15 декември 2019

НОВИ КОМПАКТ ДИСКОВИ - ОРИГИНАЛНИ  , веќе од 15 декември 2019

bottom of page